Viltseminar 2021

INFORMACJE O IMPREZIE

VILTSEMINARET ER EIT SAMARBEID mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag og Stiftelsen Norsk Hjortesenter. Det set fokus på aktuelle tema i høve hjortevilt, småvilt og rovvilt. Målet er å skape ein felles møtestad og arena for den kommunale viltforvaltninga, grunneigarar, jegerane og elles alle med interesse for vilt og viltforvaltning.

Programmet er foreløpig det samme som var annonsert for Viltseminar 2020. Situasjonen som oppstod ble vanskelig for oss alle, og vi håpet lenge det kunne være mulig å arrangere dette seminaret i løpet av året. Sammen med våre samarbeidspartnere har vi funnet det best å utsette arrangementet helt til våren 2021 i håp om at situasjonen er normalisert da.

Som arrangører gleder vi oss igjen å kunne ønske velkommen til to innholdsrike dager og et seminar som er en viktig arena for faglig oppdatering og for å bygge nettverk.


Foreløpig program Viltseminar 2021


Fredag 12. mars 2021

11:00-12:00        Ankomst og registrering

11:30-12:30        Lunsj

12:30-12:45        Velkommen til Viltseminar 2020 - Johan Trygve Solheim, Norsk Hjortesenter

12:45-13:15        Nye forskrifter og jegerens digitale hverdag

13:15-13:45        Dyrevelferdslova gjeld og viltlevende dyr

13:45-14:15        Verdier, holdninger, normer og oppfatninger av natur – kan de endres?

14:15-14:30        Pause - kaffe med litt å bite i

14:30-15:00        Utviklingen av hjorteviltbestandene i Norge. Hvor vil vi?

15:00-15:30        Betydningen av eldre hanndyr i hjorteviltbestandene. Statusjag og bare bukk som gjelder?

15:30-15:45        Pause – kaffe med mer å bite i

15:45-16:15        Hjortevilt, skogbruk og næringsutvikling i utmark

16:15-16:45        Hjorteviltforvaltninga på ville veier? 

16:45-17:00        Innlending til paneldebatt: I panelet sitter representanter fra blant annet nasjonal og lokal myndighet samt organisasjonene.

17:00-18:00        Paneldebatt

20:00                  Festmiddag med bukkebrøl - dekking i egen sal


Lørdag 13. mars 2021


06:00 -09:00       Frokost

09:00-09:15        Velkommen ny dag og nye muligheter

09:15-09:45        Jaktlederen sine oppgaver og plikter

09:45-10:15        Hvordan lage og selge gode jaktprodukter

10:15-10:45        Er ordningen med ettersøk god nok? Status og utfordringer

10:45-11:00        Pause – kaffe med litt å bite i

11:00-11:30        «Skrapdyrkvoter» – fordeler og ulemper

11:30-12:00        Bestandsreduksjon rundt Nordfjella erfaringer og status

12:00-12:30        Har predatorjakt noen virkning for småviltbestandene

12:30-13:00        Forgubbing av jegerstanden - rekruttering??

13:00-13:15        Oppsummering og avslutning

13:15                  Lunsj og avreise


Velkommen til et felles kunnskapsløft!

Påmeldingsfrist fredag 5. mars 2021
http://www.hjortesenteret.no/kursbetingelser/ 


Ograniczenia

Sjekk kursbetingelser!