Feltkontrollørkurs Svanøy fredag 14. august 2020

INFORMACJE O IMPREZIE

Velkommen til feltkontrollørkurs ved Norsk Hjortesenter fredag 14. august 2020. 

Alle som melder seg på  slaktekurset lørdag 15. august har fortrinn og vil på gratis middag fredag kveld, og gratis overnatting fra fredag til lørdag :-)


Tid
Tema
Foredragshaldar
0830
Registrering begynner
Alle
0900
Bakgrunn og formål med kurset      
Johan Trygve Solheim
Norsk Hjortesenter
0915
Lovverket
Terje Ramstad
Mattilsynet
0930
Ante og post mortem
Johan Trygve Solheim
Norsk Hjortesenter
1000
Sjukdommar hjå hjortevilt i Noreg  
Terje Ramstad
Mattilsynet
1045
Kaffipause med organkontroll
Alle1130
Livet i daudt hjorteviltkjøt: bakteriar, virus og sopp          
Terje Ramstad
Mattilsynet
1200
Lunsj  

1245
Praktisk kjøthygiene og kjøthandtering                  
Johan Trygve Solheim
Norsk Hjortesenter
1330
Kjøtkvalitet    
Johan Trygve Solheim
Norsk Hjortesenter
1415
Eldre skadar på hjortevilt    
Terje Ramstad
Mattilsynet
1430
Miljøgifter    
Johan Trygve Solheim
Mattilsynet
1445
Kaffepause med noe å bite i
1500
Gjennomgang av standard og rutinar for feltkontroll av hjorteviltkjøt  
Johan Trygve Solheim
Norsk Hjortesenter1545
Fleirvalstest  
Johan Trygve Solheim
Norsk Hjortesenter
1600
Ekstra spørsmålsrunde og oppsummering
Alle
Norsk Hjortesenter


Rutebåt fra Florø til Svanøy klokken 06:50 og retur fra Svanøy til Florø klokken 16:50.

Transport på Svanøy, kursmateriell og enkel lunsj er inkludert i prisen.

Les mer om feltkontrollørordningen her: http://www.hjortesenteret.no/feltkontrollor/

Restrykcje

Sjekk kursbetingelsene på Hjortesenteret sine nettsider. Det forutsettes minimum 10 deltagere. Påmeldingsfrist 1. august.