Feltkontrollørkurs Alver fredag 15. november

INFORMACJE O IMPREZIE

Velkommen til feltkontrollørkurs ved Alver Hjort fredag 15. november 2019. 

Tid
Tema
Foredragshaldar
0830
Registrering begynner
Alle
0900
Bakgrunn og formål med kurset      
Johan Trygve Solheim
Norsk Hjortesenter
0915
Lovverket
Rune Myklatun
Mattilsynet
0930
Ante og post mortem
Johan Trygve Solheim
Norsk Hjortesenter
1000
Sjukdommar hjå hjortevilt i Noreg  
Rune Myklatun
Mattilsynet
1045
Kaffipause med organkontroll
Alle1130
Livet i daudt hjorteviltkjøt: bakteriar, virus og sopp          
Rune Myklatun
Mattilsynet
1200
Lunsj  

1245
Praktisk kjøthygiene og kjøthandtering                  
Johan Trygve Solheim
Norsk Hjortesenter
1330
Kjøtkvalitet    
Johan Trygve Solheim
Norsk Hjortesenter
1415
Eldre skadar på hjortevilt    
Rune Myklatun
Mattilsynet
1430
Miljøgifter    
Johan Trygve Solheim
Mattilsynet
1445
Kaffepause med noe å bite i
1500
Gjennomgang av standard og rutinar for feltkontroll av hjorteviltkjøt  
Johan Trygve Solheim
Norsk Hjortesenter1545
Fleirvalstest  
Johan Trygve Solheim
Norsk Hjortesenter
1600
Ekstra spørsmålsrunde og oppsummering
Alle
Norsk Hjortesenter


Kursmateriell og enkel lunsj er inkludert i prisen.

Les mer om feltkontrollørordningen her: http://www.hjortesenteret.no/feltkontrollor/

Bli gjerne med på slaktekurs lørdag 16. november https://svanoy.ticketco.events/no/nb/e/slaktekurs_16_november

Restrykcje

Sjekk kursbetingelsene på Hjortesenteret sine nettsider.