Viltwebinar 2021

Arrangementsinformasjon

VILTWEBINARET ER EIT SAMARBEID mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund Sogn og Fjordane, Vestland Bondelag og Stiftelsen Norsk Hjortesenter. Det setter fokus på aktuelle tema om hjortevilt, småvilt og rovvilt. Målet er å skape en digital arena for den kommunale viltforvaltninga, grunneiere, jegere og ellers alle med interesse for vilt og viltforvaltning.

Programmet baserer seg på det samme som var annonsert for Viltseminar 2020. Situasjonen som oppstod medio mars 2020 ble vanskelig for oss alle, og vi håpet lenge det kunne være mulig å arrangere dette seminaret i løpet av fjoråret. Det viste seg ikke mulig og vi måtte derfor utsette arrangementet helt til våren 2021 i håp om at situasjonen ville normalisere seg. Nå forstår vi at den beste løsningen grunnet den pågående pandemien er å arrangere dette seminaret digitalt.

ALLE som har betalt for overnatting og bespisning for Viltseminar 2020 kan få refusjon. Pengene er sperret på en egen konto hos TicketCo og alle vil bli kontaktet når vi får overført pengene slik at vi kan tilbakebetale. 

Som arrangører gleder vi oss å kunne ønske velkommen til tre innholdsrike webinar. Nytt og spennende og vi håper Viltwebinaret kan bli en viktig arena for faglig oppdatering. Sist men ikke minst håper vi at vi igjen kan møtes til tradisjonelt seminar våren 2022.


Program Viltwebinar 16. og 17. mars 2021Webinar 1 - Tirsdag kveld 16. mars 2021: Jeger og grunneier

19:00 - 19:05       Velkommen til Viltwebinar 2021

19:05 - 19:40      Utviklingen av hjorteviltbestandene i Norge. 

                            Hvor vil vi? - Johan Trygve Solheim

19:40 - 20:15       Verdier, holdninger, normer og oppfatninger av natur

                             – kan de endres? - Torstein Storaas

Pause

20:30 - 21:00        Betydningen av eldre hanndyr i hjorteviltbestandene. 

                             Statusjag og bare bukk som gjelder? - Roar Lundby

21:00 - 21:30        Jaktlederen sine oppgaver og plikter - Alf Erik Rørvik

21:30 - 22:00        Ettersøk - Status og utfordringer - Kjell Kristian Carlsen

22:00 - 22:30       Oppsummering


Webinar 2 - Onsdag formiddag 17. mars 2021: Offentlig viltforvaltning

09:00 - 09:05       Velkommen til Viltwebinar 2021

09:05 - 09:30       Nye forskrifter, jakttidsrammer og jegerens digitale hverdag - Erik Lund

09:30 - 10:00       Skrantesjuke i Norge – hva kan vi gjøre? - Bjørnar Ytrehus

Pause

10:30 - 11:00       Status Overvåkingsprogrammet -Vebjørn Veiberg

11:00 - 11:30       Bestandsreduksjon rundt Nordfjella erfaringer og status - Knut Fredrik Øi

11:30 - 12:00       Hardangervidda next? - Kari Bjørneraas

12:00 - 12:30       Oppsummering


Webinar 3 - Onsdag kveld 17. mars 2021: Ellevill verdiskaping

19:00 - 19:05       Velkommen til Viltwebinar 2021

19:05 - 19:40       Nasjonal strategi for verdiskaping basert på viltressursen - Espen Stokke

19:40 - 20:15       Hvordan lage og selge gode jaktprodukter - Jo Inge Breisjøberget

Pause

20:30 - 21:00       MER Viltkjøtt - William Fagerheim

21:00 - 21:30       Forgubbing av jegerstanden - rekruttering? - Tor Punsvik

21:30 - 22:00       OppsummeringVelkommen til et felles kunnskapsløft!


http://www.hjortesenteret.no/kursbetingelser/ 


Ansvarsfraskrivelse

Lenke til webinaret du er påmeldt blir sendt til den epostadressen du har oppgitt noen dager før webinaret starter. Sjekk for øvrig kursbetingelser.