Viltseminar 2020

Arrangementsinformasjon

VILTSEMINARET ER EIT SAMARBEID mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag og Stiftelsen Norsk Hjortesenter. Det set fokus på aktuelle tema i høve hjortevilt, småvilt og rovvilt. Målet er å skape ein felles møtestad og arena for den kommunale viltforvaltninga, grunneigarar, jegerane og elles alle med interesse for vilt og viltforvaltning.

Som arrangører har vi gleden av å ønske velkommen til to innholdsrike dager og et seminar som er en viktig arena for faglig oppdatering og for å bygge nettverk.

Blant foredragsholdere Jo Inge Breisjøberget fra Statskog, Johan Trygve Solheim Norsk Hjortesenter med flere.


Program Viltseminar 2020 kommer her!Viltseminar 2020 er ein viktig arena for meiningsutveksling og med moglegheit for å påverke norsk viltforvaltning i årene framover. Enten du er blant dei som ynskjer å utrydde hjorten, eller aldri synes det blir nok hjort i skog og mark.

Velkommen til et felles kunnskapsløft!
http://www.hjortesenteret.no/kursbetingelser/ 


Ansvarsfraskrivelse

Sjekk kursbetingelser!