Feltkontrollørkurs Vik i Sogn lørdag 22. august 2020

Arrangementsinformasjon

Velkommen til feltkontrollørkurs lørdag 22. august 2020. 

Kurset arrangeres i samarbeid med Mattilsynet, Vik kommune og Vik Hjorteviltråd


Tid
Tema
Foredragshaldar
0830
Registrering begynner
Alle
0900
Bakgrunn og formål med kurset      
Johan Trygve Solheim
Norsk Hjortesenter
0915
Lovverket
Terje Ramstad
Mattilsynet
0930
Ante og post mortem
Johan Trygve Solheim
Norsk Hjortesenter
1000
Sjukdommar hjå hjortevilt i Noreg  
Terje Ramstad
Mattilsynet
1045
Kaffipause med organkontroll
Alle1130
Livet i daudt hjorteviltkjøt: bakteriar, virus og sopp          
Terje Ramstad
Mattilsynet
1200
Lunsj  

1245
Praktisk kjøthygiene og kjøthandtering                  
Johan Trygve Solheim
Norsk Hjortesenter
1330
Kjøtkvalitet    
Johan Trygve Solheim
Norsk Hjortesenter
1415
Eldre skadar på hjortevilt    
Terje Ramstad
Mattilsynet
1430
Miljøgifter    
Johan Trygve Solheim
Mattilsynet
1445
Kaffepause med noe å bite i
1500
Gjennomgang av standard og rutinar for feltkontroll av hjorteviltkjøt  
Johan Trygve Solheim
Norsk Hjortesenter1545
Fleirvalstest  
Johan Trygve Solheim
Norsk Hjortesenter
1600
Ekstra spørsmålsrunde og oppsummering
Alle
Norsk Hjortesenter


Du kan ha stor nytte å ha sette denne filmen før kurset:


Les mer om feltkontrollørordningen her: http://www.hjortesenteret.no/feltkontrollor/

Restriksjoner

Sjekk kursbetingelsene på Hjortesenteret sine nettsider. Det forutsettes minimum 10 deltagere. Påmeldingsfrist 1. august.