Feltkontrollørkurs – Årdal 05. og 06.oktober 2021

Arrangementsinformasjon

Velkommen til feltkontrollørkurs i Årdal tirsdag 5. og onsdag 6. oktober 2021. Dette er ett og samme kurs, men fordelt på to kvelder. Deltagerne må delta på begge for å bli godkjent feltkontrollør.

Kurset arrangeres i samarbeid med Mattilsynet og Årdal Bestandsplanområde.


Tid
Tema
Foredragshaldar
Tirsdag 5. oktober
1700
Registrering begynner
Alle
1730
Bakgrunn og formål med kurset      
Johan Trygve Solheim
Norsk Hjortesenter
1745
Lovverket
Terje Ramstad
Mattilsynet
1815
Ante og post mortem
Johan Trygve Solheim
Norsk Hjortesenter
1845KaffepauseAlle
1900
Sykdommer hjå hjortevilt i Norge  
Terje Ramstad
Mattilsynet
1945Livet i daudt hjorteviltkjøtt: bakterier, virus og sopp          
Terje Ramstad
Mattilsynet
2030 Organkontroll og oppsummering
AlleOnsdag 6. oktober
1700Praktisk kjøtthygiene og kjøtthandtering                  
Johan Trygve Solheim
Norsk Hjortesenter
1745Kjøttkvalitet    
Johan Trygve Solheim
Norsk Hjortesenter
1830Kaffepause med visning av filmAlle
1900Eldre skadar på hjortevilt    
Johan Trygve Solheim
Norsk Hjortesenter
1915
Miljøgifter    
Johan Trygve Solheim
Norsk Hjortesenter
1930
Gjennomgang av standard og rutiner for feltkontroll av hjorteviltkjøtt  
Johan Trygve Solheim
Norsk Hjortesenter
2015Flervaglstest  med kaffe og noe å bite i
Johan Trygve Solheim
Norsk Hjortesenter
2030Ekstra spørsmålsrunde og oppsummering
Alle
Norsk Hjortesenter


Du kan ha stor nytte å ha sette denne filmen før kurset:


Les mer om feltkontrollørordningen her: http://www.hjortesenteret.no/feltkontrollor/

Restriksjoner

Sjekk kursbetingelsene på Hjortesenteret sine nettsider. Det forutsettes minimum 10 deltagere. Påmeldingsfrist 1. august.