Viltwebinar 2021

EVENT INFORMATION

VILTWEBINARET ER EIT SAMARBEID mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag og Stiftelsen Norsk Hjortesenter. Det setter fokus på aktuelle tema om hjortevilt, småvilt og rovvilt. Målet er å skape en digital arena for den kommunale viltforvaltninga, grunneiere, jegere og ellers alle med interesse for vilt og viltforvaltning.

Programmet baserer seg på det samme som var annonsert for Viltseminar 2020 og er foreløpig. Situasjonen som oppstod 12. mars 2020 ble vanskelig for oss alle, og vi håpet lenge det kunne være mulig å arrangere dette seminaret i løpet av fjoråret. Det viste seg ikke mulig og vi måtte derfor utsette arrangementet helt til våren 2021 i håp om at situasjonen ville normalisere seg. Nå forstår vi at den beste løsningen grunnet den pågående pandemien er å arrangere dette seminaret digitalt.

ALLE som har betalt for overnatting og bespisning for Viltseminar 2020 kan få refusjon. Pengene er sperret på en egen konto hos TicketCo og alle vil bli kontaktet. Alle som var påmeldt arrangementet i 2020 er også automatisk påmeldt dette Viltwebinaret.

Som arrangører gleder vi oss å kunne ønske velkommen til tre innholdsrike webinar. Nytt og spennende og vi håper Viltwebinaret kan bli en viktig arena for faglig oppdatering. Sist men ikke minst håper vi at vi igjen kan møtes til tradisjonelt seminar våren 2022.


Foreløpig program Viltwebinar 2021


Fredag formiddag 12. mars 2021 - offentlig viltforvaltning

xx:xx - xx:xx        Velkommen til Viltwebinar 2021

xx:xx - xx:xx        Nye forskrifter og jegerens digitale hverdag

xx:xx - xx:xx        Dyrevelferdslova gjeld og viltlevende dyr

xx:xx - xx:xx        Bestandsreduksjon rundt Nordfjella erfaringer og status

xx:xx -xx:xx         Hardangervidda next?


Fredag ettermiddag 12. mars 2021 - jeger og grunneier som forvalter

xx:xx - xx:xx        Verdier, holdninger, normer og oppfatninger av natur – kan de endres?

xx:xx - xx:xx        Utviklingen av hjorteviltbestandene i Norge. Hvor vil vi?

xx:xx - xx:xx        Betydningen av eldre hanndyr i hjorteviltbestandene. Statusjag og bare bukk som gjelder?

xx:xx - xx:xx        Jaktlederen sine oppgaver og plikter

xx:xx - xx:xx        Ettersøk - Status og utfordringer


Lørdag formiddag 13. mars 2021 - ellevill verdiskaping

xx:x - xx:xx        Hjortevilt, skogbruk og næringsutvikling i utmark

xx:x - xx:xx        Nasjonal strategi for verdiskaping viltressurs

xx:xx - xx:xx       Hvordan lage og selge gode jaktprodukter

xx:xx - xx:xx       MER Viltkjøtt

xx:xx - xx:xx       Forgubbing av jegerstanden - rekruttering??Velkommen til et felles kunnskapsløft!

http://www.hjortesenteret.no/kursbetingelser/ 


Waiver

Sjekk kursbetingelser!